Fokusní skupina

V rámci pravidelného setkávání pečujících v ústředí Unie pečujících z. s. se v Brně sešla fokusní skupina, která se zapojila do výzkumu Slezské univerzity v Opavě. Přítomný hlavní řešitel Mgr. Petr Fabián PhD na začátku setkání vysvětlil cíle výzkumu a průběh setkání. Následovala diskuse formou fokusní skupiny, která procházela jednotlivé oblasti péče. Začala hned u oblasti předávání osoby blízké ze zdravotnického zařízení, kde poukazovala na nedostatky jak v proškolení, tak i na ty, které se týkají sociálně zdravotního pomezí. Diskuze pak procházela další oblasti, především vlastní péči, zastupitelnost, vstup na trh práce po péči, důchodové zabezpečení, ale nebála se dotýkat také onemocnění pečujících nebo umírání osob blízkých. Na závěr setkání doktor Fabián poděkoval všem přítomným za otevřenost, ale i obětavost k jejich blízkým. V rámci výzkumu budou následovat další fokusní skupiny v Moravskoslezském kraji. Zúčastnilo se 16 pečujících.

en_USEN