Poděkování

Děkujeme MČ Brno Líšeň za poskytnutí dotace ve výši 9 500 Kč na krytí nákladů spojených s projektem „Náklady na poradenství a setkání pečujících a pozůstalých“.

en_USEN