Péče nezná hranice

Unie pečujících pomáhá pečujícím z Ukrajiny

Mezi lidmi z Ukrajiny, kteří v současné době hledají útočiště v České republice, jsou i lidé, kteří přicházejí spolu s člověkem závislým na jejich péči. Dle stávajících odhadů se jedná asi o 10 % lidí z Ukrajiny, kteří s sebou mají dítě se zdravotním postižením, křehkého seniora, nebo jiného člověka s potřebou dlouhodobé péče.

Tito pečující potřebují více než běžný rozsah pomoci a podpory, které v současné době Česká republika lidem z Ukrajiny nabízí.

Unie pečujících se proto zapojuje do pomoci dlouhodobě pečujícím z Ukrajiny.

V současné době se Unii pečujících v rámci pomoci ukrajinským pečujícím soustředíme na tři oblastí:

1. Přispět k nalezení systémového řešení

Snažíme se na tuto problematiku upozorňovat MPSV a jiné relevantní orgány na různých úrovních státní správy a předkládat vlastní návrhy a podněty k systémovému řešení situace dlouhodobě pečujících z Ukrajiny.

2. Individuální pomoc

Nabízíme individuální pomoc s řešením specifických problémů spojených s dlouhodobou péčí, zejm. pomáháme:

  • zmapovat, co konkrétně v daném případě chybí (zdravotní prostředek, kompenzační pomůcka apod.)
  • potřebné pomůcky a prostředky sehnat
  • v jednání s úřady, případně poskytneme doprovod
  • propojit ukrajinské pečující s dalšími organizacemi, zprostředkovat další pomoc a ověřit, zda funguje

3. Sdílení, účast, zapojení

Ukrajinští pečující jsou zváni mezi nás, na naše svépomocné skupiny, mohou se setkávat s českými pečujícími, posedět u kávy, zúčastnit se rukodělných aktivit, jen tak tu s námi být. Vytváříme klima, kde se cítí vítáni.

en_USEN