Stanovisko k novele Zákona o sociálních službách

Stanovisko Unie pečujících z. s. k poslanecké novele zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

(senátní tisk 157, sněmovní tisk 1143)

S touto novelou NESOUHLASÍME.

Jde o návrh nekomplexní a nevyvážený.

Žádáme senátorky a senátory, aby návrh na změnu zákona zamítli a umožnili tak zahájit práce na komplexní novele zákona.

Navrhovaná novela je zcela neuspokojivá nejen z hlediska osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním, ale zejména z hlediska osob pečujících o osobu blízkou (neformální pečující), kteří jsou významnou částí péče.

Novela rozhodně nezlepší péči o osoby se zdravotním postižením a zcela jistě nezavádí tolik žádoucí podporu pečujících osob. Pouze konzervuje neuspokojivý stav v oblasti neformální péče a na neurčito oddaluje nezbytnou UCELENOU REFORMU dlouhodobé péče. Ta musí zahrnovat podrobné ošetření hlavního pilíře dlouhodobé péče, tj. neformální péče a v jejím rámci především rodinné péče. Zákon o sociálních službách včetně jakýchkoliv parciálních novel je projevem lpění na myšlení z minulého století – kdy se věřilo, že hlavním zdrojem dlouhodobé péče jsou sociální služby a v jejím rámci především služby pobytové. S trendem deinstitucionalizace doprovázeným zvýšenými nároky na objem dlouhodobé péče spojenými s demografickým stárnutím je třeba koncept dlouhodobé péče a její podpory od základu změnit, čemuž stojí zákon o sociálních službách i v podobě navrhované novely spíš v cestě.

Jménem Unie pečujících z. s. Ing. Mgr. Zdeňka Michálková, předsedkyně

cs_CZCZ