Akreditace MV
  • Č. akreditace: č.j. MV-118058-5/OPK-2019
  • Akreditace získána v roce 2019
  • Dlouhodobá dobrovolnická činnost
Činnost
  • Pomoc při pořádání osvětových akcí
  • Peer poradenství
  • Pomoc na akcích pro pečující
  • Další dle zájmů konkrétního dobrovolníka
Podmínky dobrovolnictví
  • Věk 18+
  • Bezúhonnost a zdravotní způsobilost
  • Zkušenost s péčí vítána
cs_CZCZ