Naším cílem je, aby pečující (jednotlivec, rodina)
o osobu blízkou měl zajištěné odpovídající postavení ve společnosti a zajištěn důstojný život.

cs_CZCZ