Mladí pečující
  • Děti, mladiství a mladí dospělí
  • Od výpomoci až po zásadní podíl na péči
  • V rámci české sociální politiky je tato skupina ignorována
Pečující senioři
  • Demografické stárnutí znamená i nárůst seniorů jak péči vyžadujících, tak i těch péči poskytujících
  • Péče může zhoršovat rizika spojená s věkem (např. sociální izolace, zdraví)
  • Péče značně omezuje možnosti využít činnosti a programy politiky aktivního stárnutí
  • Problematika pečujících seniorů není dosud systémově řešena
cs_CZCZ