Ohlédnutí za rokem 2023

Ohlédnutí za rokem 2023  Stejně jako léta předešlá se naše činnost ubírala dvěma směry. Jednak obhajobou práv pečujících o blízkého a jednak přímou podporou pečujících.
V první oblasti jsme se účastnili různých jednání, práce v pracovních skupinách, vystoupili v médiích. Všude upozorňujeme na nelehkou situaci pečujících, která se s léty nelepší a kde v posledních letech slýcháme pouze sliby, jejichž naplnění je stále v nedohlednu. Ale bojujeme dál. Připomínkovali a pročetli jsme více jak 10 návrhů novel zákonů či vyhlášek. V případě zákona O sociálních službách je to nepočítaně návrhů, připomínek a jednání.
V oblasti druhé jsme poskytovali a budeme i nadále poskytovat odborné poradenství a provázení pro pečující a pro pozůstalé pečující v oblastech dotčených péčí, stejně tak budeme pokračovat v pořádání pravidelných setkání pečujících či jednorázových akcích pro pečující a pozůstalé.
cs_CZCZ