Poděkování

Děkujeme MČ Brno Líšeň za neinvestiční dotaci ve výši 10 000 Kč.

cs_CZCZ